Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy STUDIO-62, działający pod adresem studio-62.pl, jest własnością firmy STUDIO-62 Marcin Rogacki z siedzibą przy ul. Duńskiej 26/62 w Szczecinie, posiadającej NIP: 852-239-13-40.

§1 
OFERTA SKLEPU
 1. Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na stronie internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep STUDIO-62 zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz wprowadzania wszelkich zmian dotyczących obniżek i promocji.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sklep nie utrzymuje stanów magazynowych, a wszystkie artykuły oferowane w sklepie są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wszystkie artykuły oferowane w sklepie są wykonywane ręcznie, przy użyciu tradycyjnych narzędzi oraz technik obróbki metalu i tkanin, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty i wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.
 5. Zdjęcia wystawione w sklepie internetowym są zdjęciami poglądowymi.
 6. Klient ma możliwość zamówienia produktu według indywidualnego projektu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Sprzedającego i uzgodnieniu kosztów produkcji.
 7. Realizacja i wysyłka nietypowych zamówień ustalana jest dla każdego Klienta indywidualnie.
§2
ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI
 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie produktu do koszyka, a następnie wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej sklepu i podanie danych niezbędnych do jego prawidłowej realizacji. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 2. Zamówienia można składać jako Gość lub jako Klient po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie sklepu internetowego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania formularza zamówienia na stronie sklepu internetowego Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
 4. System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą mailową, na adres podany w formularzu zamówienia, w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą mailową o zmianach statusu zamówienia.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, będąca potwierdzeniem zawartej umowy i zostaje przekazana wraz z towarem Kupującemu.
 6. Kupujący dokonuje płatności za zamówienie i przesyłkę za pomocą dostępnych metod płatności:
 • przelewem bankowym bezpośrednio na konto firmy STUDIO-62 Marcin Rogacki. Nr konta: 19 1050 1559 1000 0097 0890 7226 prowadzone przez ING Bank Śląski, podając w tytule przelewu Imię, nazwisko i numer zamówienia, w celu dokładnej identyfikacji płatności.
 • za pośrednictwem szybkich przelewów online, Blik lub kartą płatniczą. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
§3
PRZESYŁKA
 1. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki każdorazowo podany w koszyku zamówienia i w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia.
 2. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi i rozmiarów dostarczanego zamówienia oraz wybranego przez Kupującego przewoźnika.
 3. Przesyłki mogą być także realizowane przez innego przewoźnika wybranego przez Klienta z dostępnych podczas realizacji zamówienia. Ceny przesyłki zostaną wówczas odpowiednio przeliczone podczas składania zamówienia.
 4. Zamówienie powyżej 3.000 zł dostarczane jest za darmo.
 5. Przesyłki realizowane są w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Przesyłki zagraniczne są również możliwe. Sklep zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych kosztów transportu poza granice Polski.
 6. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, z którymi aktualnie współpracuje.
 7. Czas realizacji zamówienia obejmuje przewidywany czas produkcji i dostawy, określony w dniach roboczych liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty Kupującego na konto bankowe Sprzedającego. W wyjątkowych przypadkach termin realizacji może się przedłużyć, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z ustaloną formą płatności.
 9. Kupujący może odmówić odbioru i domagać się zwrotu za zamówiony towar jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności dostawcy. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 10. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.
 11. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: STUDIO-62 ul. Duńska 26/62, 71-795 Szczecin.
 12. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkty dostępny w sklepie.

§4
ZWROTY
 1. W odniesieniu do produktów masowo produkowanych, zgodnie z art. 27 ustawy oprawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,  Kupujący może zrezygnować z zakupionego produktu  i odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie został w żaden sposób zniszczony przez Kupującego.

 2. W odniesieniu do produktów produkowanych na zamówienie Klienta, zgodnie z art. 38 ustawy oprawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonywane ręcznie na zamówienie Klienta i za jego wyraźną zgodą.
 3. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 4. Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym wraz z dołączonym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu i otrzymaną w paczce fakturą.
 5. Przesłanie zwracanego towaru Sprzedającemu odbywa się na koszt Kupującego
 6. Produkt zwracany należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: STUDIO-62 ul. Duńska 26/62, 71-795 Szczecin.
 7. Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowodują nieuznanie roszczenia.
 8. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztowi wysyłki DO klienta w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru. Należność wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 9. Koszt odesłania towaru do sklepu nie podlega zwrotowi.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do towaru wyprodukowanego na zamówienie, według specyfikacji Klienta.

§5
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego podany na stronie internetowej sklepu.
 2. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia i rejestracji, w celu realizacji zamówienia i kontaktu handlowego. Dane te są gromadzone z należytą starannością przez firmę STUDIO-62 Marcin Rogacki i nie są udostępniane innym podmiotom.
 3. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd.